Remedies / Middelen

HOMEOPATHIE EN FYTOTHERAPIE

Het verschil tussen homeopathie en fytotherapie zit hem met name in de ruwe materialen die ervoor gebruikt worden. Ruwe materialen voor de productie van homeopathische producten kunnen zowel van natuurlijke als van synthetische oorsprong zijn. Ruwe materialen van plantaardige, minerale of dierlijke oorsprong kunnen hiervoor gebruikt worden. De fytotherapie gaat uit van zuiver plantaardige grondstoffen voor de bereiding van de kruiden complexen.

Behalve het verschil van de gebruikte ruwe materialen worden homeopathische middelen ook volgens een heel ander principe gebruikt.

Het principe van de homeopathie is het ‘gelijke met het gelijke genezen’. Een homeopathisch middel bevat een heel kleine dosis van de ziekteverwekkende stof.
De bedoeling is dat het lichaam aan het werk gaat om afweer op te bouwen tegen die stof. Als iemand zonder klachten een homeopathisch middel neemt zal hij daarom beginnende ziekteverschijnselen krijgen. Iemand die ziek is wordt er, na een tijdje, juist beter van. fytotherapie werkt net als de meeste reguliere medicijnen: ze bestrijden de klacht zelf.

Fytotherapie wordt zowel door de reguliere geneeskunde als door verschillende oosterse en westerse natuur geneeswijzen toegepast. In de fytotherapie, waarbij  kruiden als geneesmiddelen worden toegepast, is het gebruikelijk de plant in zijn medicinale werkzaamheid te beschrijven en toe te passen aan de hand van de onderzochte inhoudsstoffen. Deze benadering richt zich dus vooral op de materiële bestanddelen van de plant, waarbij het kruid wel in zijn geheel wordt gebruikt.

Dit in tegenstelling tot de reguliere geneeskunde, waarbij het hoofdbestanddeel uit het geheel van de plant wordt geïsoleerd en tot geneesmiddel verwerkt.

Beiden maken gebruik van natuurlijke grondstoffen.
Het lichaam breekt alle stoffen die bij deze alternatieve geneeswijzen gebruikt worden in zijn geheel af.
Homeopathie en fytotherapie worden allebei gekenmerkt door weinig tot geen bijwerkingen.
Homeopathie en fytotherapie kunnen ook goed bij dieren worden toegepast. Ik heb dit reeds vaak gedaan en daar goede ervaringen mee. Dieren zijn het bewijs dat bovenstaande niet alleen werkt als je erin gelooft, zoals sceptici soms beweren.

Voor vragen over kruiden en de werking ervan, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.