Mijn binding met Stonehenge

Gisteren kreeg ik van iemand de vraag waarom ik Stonehenge met landschap op mijn website, visitekaartje en logo’s heb staan.

Eigenlijk best wel een hele goede vraag! Een vraag die nog niet eerder gesteld was.

Omdat ik merkte dat hij niet in twee zinnen te beantwoorden was, wil ik de reden hier graag delen.

Verder merkte de vraagsteller op dat Stonehenge gebouwd is. Het is niet natuurlijk ontstaan. En dat klopt zeer zeker.

Waarom dan toch op mijn logo?

Zover men nu weet is Stonehenge minimaal 4000 jaar oud. Dus minimaal 2 eeuwen voor onze jaartelling begon en misschien nog ouder. Geschat wordt dat het zo’n 1000 tot 1500 jaar geduurd heeft voordat het voltooid werd.

De stenen zijn niet willekeurig neergelegd. Men heeft een verband ontdekt tussen de stand van de stenen en de stand van de zon en de maan. Vermoedelijk was het een voorspeller van de seizoenen en werd Stonehenge gebruikt om de zomer- en winterequinox te vieren. (De langste en de kortste dag). Even kort uitgelegd; de geboorte van nieuw licht en het vieren van het hoogtepunt van de zomer. Dit waren in die tijd belangrijke gebeurtenissen. Belangrijk voor leven en landbouw, leven en dood, de cyclus van het leven.

Wij mensen maken deel uit van de natuur, ook al is dat gevoelsmatig tegenwoordig minder als in de tijd van Stonehenge. In die tijd waren er nog geen machines zoals tegenwoordig en tóch is dit mega bouwwerk met stenen tussen de 4 en 8 meter hoog en zo’n 2,5 breed er neergezet. En het is één met de natuur, dat ervaar je als je er geweest bent.

De natuur geeft ons alles om in contact te komen met onze kern (de persoon die wij werkelijk zijn) en onze innerlijke kracht. We hebben meer in onze mars dan dat wij zelf vaak doorhebben.

Verder geeft de natuur veel in de vorm van kruiden, planten, mineralen om te kunnen genezen van ziekten en om het lichaam gezond te maken en te houden.

En als laatste heeft de kracht van de gedachte van één persoon of een groep mensen meer invloed als iedereen wel denkt. Voel maar eens wat het met je doet als je net een ruimte in loopt waar een ruzie geweest is. Je voelt het, het doet wat met je.

De positieve energie is bij Stonehenge heel goed te voelen. Die positieve energie hebben wij als mensen hard nodig in deze tijd.

Logo Magical Nature

Logo Magical Nature

Pentagram

Ik draag altijd pentagram-oorbellen, waarom eigenlijk?

En toen we in 2005 terug naar Nederland kwamen, vertelden vrienden en bekenden me, dat deze oorbellen “not done” zouden zijn, als ik in Nederland zou gaan werken. Oh?!

Nou heeft me dat niet afgeschrikt, maar apart vond ik het wel. 
Graag wil ik wat meer over het pentagram vertellen en over het “waarom” ik deze oorbellen draag.

Tot aan de 19e eeuw had het pentagram geen enkele negatieve betekenis.
Het pentagram is terug te herleiden tot aan 3500 v. Chr.
In het oude Mesopotamië was het een symbool voor de macht van het rijk, van de heersers. Bij de Hebreeuwers was het een symbool voor Waarheid.

Om verder een paar voorbeelden te geven:
Voor de druïden was het symbool van goddelijkheid.
In Egypte gold het als symbool voor de onderaardse (moeder)schoot.
Volgens de Kelten was het pentagram verbonden met de onderaardse Godin Morrigan.
Voor Christenen in de Middeleeuwen gold het als het symbool voor de vijf Wonden van Christus.
De christelijke keizer Constantijn I gebruikte het pentagram, samen met het chi-ro symbool in zijn zegel.
Rond 1946 adopteerde Gerald Gardner het pentagram met de twee punten naar boven als een sigil (magisch zegel) voor de initiatie op het tweede niveau in de nieuw opkomende, nieuw-heidense hekserij-rituelen, die later de naam Wicca kregen.
Het pentagram met een punt naar boven werd, samen met de naar boven wijzende driehoek het symbool voor de derdegraads inwijding.

Pas vanaf 1960/1970 kreeg het pentagram weer een functie als ketting die gedragen werd in de vorm van een amulet.

De punt naar boven staat voor het Universum/de Geest. De andere 4 punten staan voor Oosten en element Lucht, Westen en element Water, Zuiden en element Vuur en Noorden en element Aarde.

De vier elementen zijn de vier oerprincipes van waaruit alles is opgebouwd.

De mannelijke zijn vuur en lucht, de vrouwelijke zijn aarde en water. Alle mensen hebben de vier elementen in zich en hebben mannelijk en vrouwelijk in zich.

De elementen uiten zich op alle bestaansniveaus. Ze zijn nodig om te kunnen overleven, ze vervullen de basisbehoeftes van ieder levend wezen. Het vuur houdt ons warm, meestal in de vorm van de zon. Het water stilt onze dorst, de aarde brengt ons voedsel voort en we kunnen slechts enkele minuten zonder lucht.

Balans opmaken

Vanmorgen toen ik met de hond ging wandelen, ik liep op mijn slippers, werden mijn voeten nat en vies van het gras. Even een schrik van “BAH!” maar daarna het besef dat dit gevoel toch wel even geleden was met de mega warme zomer die we gehad hebben.

 

De natuur, de dieren en ook wijzelf (met name oude mensen) hebben het met het weer best zwaar gehad! Ik heb zéker wel genoten van de warmte en de zon, maar deze temperaturen zijn een zeldzaamheid in Nederland.

 

Mijn appels zijn al tot moes verwerkt en liggen in de vriezer en mijn peren hebben ook de pan al gevonden. Alles is veel vroeger rijp, natuur is een beetje van slag. Ik ook wel. Gevoelsmatig wil ik al de balans op gaan maken van mijn afgelopen jaar, maar dat is pas tijdens de herfstequinox op 21 september. Dan ga ik mijn balans opmaken. Mijn groei van dit jaar bekijken, zien wat ik mag afronden voor het eind van dit jaar en waar ik nog mee verder mag.

 

Maar….. ik wacht nog even… het is nog niet zo ver. Eerst nog even van de laatste dagen zomer genieten én van de eerste regenbuien die gaan komen. (en die we vast al heel snel weer zat zijn 😀 )

Geen schaduw zonder licht

Waarom doe ik wat ik doe? Iets wat ik me veel afvraag de laatste tijd. Waarom volg ik mijn hart als therapeut/coach.

Ik zie altijd twee kanten aan een verhaal, twee kanten van het plaatje. Zo zit ik in elkaar. Geen schaduw zonder licht, geen yin zonder Yang. Een mens heeft ook twee kanten. Je mag als mens zelf weten of je van je schaduwkant wil leren en wat je met het geleerde wilt doen.

Zonder storm wordt er niets gezuiverd en komt er geen mooi weer; harmonie.

Ik meerdere stormen meegemaakt in mijn leven. Ik weet als geen ander hoe in de storm te staan en hoe er uiteindelijk ook uit te komen. Beseffend dat de storm voorbij is, dat het betrekkelijk goed gaat en wat te doen om in de stilte te mogen staan en weer te mogen groeien. Soms was dat best een zoektocht en vaak voelde ik me een “einzelgänger”. Mensen worden steeds meer in hokjes geplaatst waardoor ze moeite hebben mee te komen en er bij te horen en zich goed te voelen zoals ze zijn.

Van storm en regen wordt je sterker en kun je hetgeen je geleerd hebt omzetten naar iets moois. Iets moois voor jezelf om te groeien.

In een storm help je vaak je kind, man, vrouw, ouder om de storm goed uit te komen. Samen. Dat houd in dat je ook jezelf in de storm niet moet vergeten. Als iedereen redelijk ongeschonden uit de stressvolle situatie komt, behalve jij, is er iets niet goed gegaan.

Iedereen heeft een kern, een oerkracht in zichzelf. Vanuit hier kun je jezelf weer in balans brengen. Alle energie weer één richting uit stromend en weer in harmonie met jezelf. Hierdoor straal je dit ook weer uit naar anderen. Je bent een kracht vanuit je eigen kern voor je omgeving. Jezelf niet vergetend in dit proces.

Binnen ons gezin zijn er ook twee duidelijke kanten. Toch leven wij in harmonie. Ik als heks en mijn man als militair. Een groot contrast en gelijk een harmonie. De harmonie hebben wij na iedere uitzending weer teruggevonden. En mijn man heeft natuurlijk ook een sprookjeshuwelijk; hij wordt iedere morgen naast een heks wakker. Hoe mooi kan het zijn?! 😀

Ben ik een zweverige type, een zweverige heks? Nee, dat ben ik niet. Onze contrasten houden mij in balans. Ik kan dus ook erg aards zijn. Die balans is ook nodig. Er is geen schaduw zonder licht. Zweverigheid, verbinding met het universum of goddelijke, kan er alleen zijn als er ook een nuchtere, aardse basis is. Die basis heb ik en kan ik bieden en wil ik aan anderen leren en uitdragen.

In de storm kan ik je leren overeind te blijven, nadat we je balans terug hebben gevonden.

Ik ben ook wat vasthoudend. 😀 Ik geloof in bovenstaande en blijf dit zoeken, ook al moet de onderste steen boven.

 

 

Zondagsrust?

We leven in een 24-7 maatschappij. Toch wensen wij elkaar iedere week weer een fijne zondag. Waar komt dit vandaan en wat vindt ons lijf van die “steeds maar doorgaan mentaliteit”?

Volgens de overlevering is de reden dat de meeste mensen vroeger de zondag als rustdag hadden, kwam doordat Jezus die dag is opgestaan uit de dood.Omdat mensen deze dag tezamen kwamen om de wederopstanding te gedenken heeft Keizer Constantijn rond het jaar 321 besloten dat dit een officieel vrije dag werd. Nadat dit ingesteld was, hebben kerkleiders destijds besloten hier een rustdag van te maken.

De eerste Joodse christenen hielden nog de sabbat, deze is officieel van vrijdagavond tot zaterdagavond. Dit omdat zaterdag de zevende dag van de (joodse) week is.

Paganisten en boeren werkten in vroeger tijden op het land en onderhielden hun vee. Als begin november alle oogst, welke voor eigen gebruik was, verwerkt was en het vee wat de winter niet zou overleden geslacht, was er niet echt veel werk meer. Het vee wat de winter zou overleven werd goed verzorgd en verder was de winter een periode van rust. De dagen werden na de langste dag op 21 juni ook korter en voor het elektrisch licht was het moeilijk werken als het eenmaal donker was. Dan werd er ook gerust.

Rust is iets wat de mens nodig heeft. Lichaam en geest hebben rust nodig om te kunnen herstellen. In de tegenwoordige tijd gaat de mens bijna 24-7 door. Iets waar de mens niet op gebouwd is.

Er is een meridiaan in het lichaam die reageert op momenten van stress. De drievoudig verwarmer is een meridiaan die invloed heeft op je hormoonstelsel en je vecht- en vluchtmechanisme prikkelt. De drievoudig verwarmer voorziet alle andere meridianen en de bijbehorende organen van informatie. Hij wordt aangestuurd door de hypothalamus, de innerlijke thermostaat en regelaar van de vecht- of vluchtreactie.

Nou was dit in vroeger tijden alleen als er bijvoorbeeld ineens een tijger, beer of ander wild dier jou als avondmaaltijd zag, of als er een grote natuurbrand ontstond of iets anders wat echt levensbedreigend was.

Tegenwoordig hebben we veel vaker stress om uiteenlopende redenen. Daar is de drievoudig verwarmer nooit op gebouwd en niet tegen bestand. Een update was handig geweest, maar zo werkt het niet met ons lichaam. De drievoudig verwarmer kan overprikkelt raken en zelfs in een voortdurende alarmtoestand raken. In het eerste geval kan er vaak wel wat aan gedaan worden. In het tweede geval kan een auto-immuunziekte ontstaan.

Maar goed, de mens heeft rust nodig. In onze maatschappij van onregelmatig werken, winkels die 24-7 open zijn en altijd met werk of in vrije tijd bezig willen zijn en het gevoel van onszelf om tijd te kort te hebben, lukt dat bijna niet meer.

Probeer maar eens vijf minuten stil te zitten en niets te doen. Desnoods met een kop koffie of een drankje erbij, maar verder niets. Hoe moeilijk vinden we dat! Ons lijf, ons hoofd òf beiden zijn niet rustig.

Er zijn steeds meer mensen die gaan mediteren, maar niet iedereen kan dat. Soms zijn er onderliggende redenen waarom iemand geen innerlijke rust heeft. Deze oorzaken kunnen opgespoord worden. Vervolgens kunnen we kijken, wat er aan te doen is.

Lieve groet, Aradia