Klachtencommissie en Praktijkregels

Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle zorgverleners in Nederland verplicht te voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Ik zal hier uitleggen wat dit betekent.

 

Klachtenfunctionaris

Het kan gebeuren dat u als klant van mijn praktijk een klacht heeft over de door mij geboden zorg. Ik vind het belangrijk en prettig als u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat, om welke reden dan ook, niet fijn vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – zich te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 01-01-2018 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

 

Contact

Wanneer u een klacht heeft, en dit liever niet met mij rechtstreeks bespreekt, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

 

Regels en voorwaarden

De behandelingen die ik geef, vervangen niet de reguliere geneeskunde, maar werken wel ondersteunend.

U als klant maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Magical Nature. Indien nodig, zal ik u terug verwijzen naar uw arts of (én indien het een dier betreft) uw dierenarts.

Indien u, om welke reden dan ook wilt afbouwen van medicatie voorgeschreven door een arts of reguliere therapieën, mag dit alleen in samenspraak met uw arts gebeuren; Aradia stelt geen diagnose en geeft u geen advies over uw medicatie of reguliere therapie.

Afspraken die 24 uur van tevoren, of op kortere termijn af worden gezegd, zullen voor 50% in rekening worden gebracht bij de klant.

Als de afspraak 12 uur of korter van tevoren afgezegd wordt, zullen de volledige kosten in rekening gebracht worden.

Er worden geen afspraken via via gemaakt. Klanten kunnen met mijzelf telefonisch bij voorkeur en anders per WhatsApp of e-mail gemaakt worden. Indien de behandelaar besluit om geen behandeling te geven in verband met mogelijke (medische) complicaties van de klant, zal de afspraak worden verzet. Hierbij worden geen kosten in rekening gebracht.

Over dit besluit zal geen dispuut worden gehouden.

 

 

Home