Dankbaar voor mijn auto: “Berg komt naar Mozes!”

Ben gelukkig dat ik eigen vervoer heb. Bovendien heb ik daarnaast zelfs de gelegenheid het openbaar vervoer te nemen als dat zou moeten.
Voel me gezegend met een moeder die gezorgd heeft dat ik mijn rijbewijs kon halen.

Voor niet iedereen is dit zo vanzelfsprekend. Niet iedereen heeft de mogelijkheid een rijbewijs te halen, een auto te bezitten of er zelfs maar gebruik van te maken.

Bijvoorbeeld door handicap of ziekte.

Een regiotaxi of openbaar vervoer is dat vaak ook onhandig of niet mogelijk. Eén van mijn klanten is ernstig slechtziend en het komt ook voor dat ik naar haar toe ga, omdat vervoer niet te regelen is op dat moment.

Mijn motto is “Als de Mozes niet naar de berg komt, dan gaat de Berg naar Mozes” en Berg is toevallig ook nog mijn meisjesachternaam 😉

Dús:

Kun je niet naar mij toekomen vanwege fysieke redenen, dan kom ik naar jou als je in Assen of de provincie Drenthe woont.

Woon je buiten Drenthe dan bespreken we of het ook online kan.